Blankenberge gaat nationaal

PERSBERICHT
VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE
Partij vraagt Open Vld Blankenberge de nationale lijsten te versterken


Blankenberge is van oudsher een erg sterke liberale afdeling. Dat is de partij en de
lijsttrekkers in voorbereiding van de Vlaamse en de federale kieslijsten natuurlijk ook
niet ontgaan. Dat wij sinds 2021 opnieuw de leidende kracht in onze stad zijn en dat de
uitvoerende mandatarissen daarvan het gezicht zijn, heeft ertoe geleid dat Jasper
Pillen en Vincent Van Quickenborne gevraagd hebben om twee leden van het
Blankenbergse college van burgemeester en schepenen af te vaardigen om hun lijsten
te versterken.
Meer bepaald werden schepen Kathy KAMOEN en burgemeester Björn PRASSE
gevraagd om een steunende plaats op te nemen op de lijsten van Open Vld voor de
verkiezingen van de federale Kamer en het Vlaams Parlement.
Gewezen minister voor Justitie en Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne
zal de lijst voor de Kamer trekken en krijgt daarvoor de steun van Kathy KAMOEN die
vanop een 12e plaats liberaal Blankenberge zal verenigen om de enige liberale partij op
het nationale niveau zoveel mogelijk stemmen bij te brengen.
Schepen Kathy KAMOEN: “Onze liberale kleuren in Blankenberge mee verdedigen in
de strijd met steeds meer extreem rechtse en linkse stemmen is eigenlijk een
vanzelfsprekendheid. Uiteraard moeten de traditionele partijen en ook onze partij het
anders gaan aanpakken in de toekomst en door deel te nemen aan de verkiezingen
kunnen wij daar ook een sturende rol in spelen. Hoe dan ook is er een liberale partij
nodig in ons land om tegen extreme en voor constructieve en toekomstgerichte
standpunten op te komen.”

De Vlaamse lijsttrekker Jasper Pillen krijgt dan weer de steun van de burgemeester van
Blankenberge, Björn PRASSE. PRASSE is lijstduwer op de lijst van Jasper Pillen, die
enkele jaren in de Kamer zat en schepen is in Brugge.

Lijstduwer Björn PRASSE: “Ik ben blij en fier mijn goede vriend Jasper vanuit
Blankenberge te mogen steunen. Jasper is enkele jaren plaatsvervangend Kamerlid
geweest en heeft in die korte periode getoond wat ik en velen rondom ons al wisten.
Jasper is een groot politiek talent en een goede wissel op de toekomst in onze
provincie. Ik hoop dan ook als zijn lijstduwer alle liberale krachten in Blankenberge en
de omgeving te kunnen verzamelen en te overtuigen om voor ons en onze Vlaamse lijst
te stemmen. Vanop deze steunende plaats helemaal onderaan de lijst maak ik duidelijk
dat Blankenberge mijn absolute prioriteit blijft en geef ik 100% steun aan Jasper om
binnen onze liberale partij in de toekomst de juiste klemtonen te leggen.”
Open Vld Blankenberge neemt dus zijn politieke verantwoordelijkheid op. De liberalen
willen op die manier Vlaanderen en ons land mee de garanties blijven bieden om met
gezond boerenverstand op een ruimdenkende en toekomstgerichte manier de
toekomst in te loodsen. Kerntaken terug vooropzetten. Geen subsidies voor katten,
hamsters en boscoaches, wel meer centen voor veiligheid, werk en infrastructuur.
Voorzitter Stephen Vanhove: “Als Blauw duo uit onze stad zullen Kathy en Björn voor
wind in de zeilen van elkaars campagne zorgen. Onze ploeg heeft al vaker getoond goed
aan elkaar te hangen en ook nu zal deze Blankenbergse tandem de volledige steun van
onze liberale familie krijgen!”